Հատոր 2, # 2 (2023)

Կազմ; Խմբագրական խորհուրդ
(2023), Հատոր 2, # 2

Գլխավոր խմբագրի սյունյակ
(2023), Հատոր 2, # 2 , էջ 3-4

Բովանդակություն; Content
(2023), Հատոր 2, # 2

ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՊՐԱԿՏԻԿԱ

Զարգարյան Տիգրան Մխիթարեան միաբանութեան Վիեննայի մենաստանում պահվող պարբերականների թվայնացման նախագծի առաջին փուլի արդյունքների ներկայացում
(2023), Հատոր 2, # 2 , էջ 5-29

Մանուկյան Մերի Մատենագիտությունը թվային դարաշրջանում. «Թարգմանչաց արվեստ» շտեմարան
(2023), Հատոր 2, # 2 , էջ 30-38

21-ՐԴ ԴԱՐԻ ԳՐԱԴԱՐԱՆ

Աշուղյան Ասպրամ Սոցիալական մեդիան և գրադարանները
(2023), Հատոր 2, # 2 , էջ 39-48

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ

Պետոյան Ստյոպա Մատենագիտական ճշգրտումներ Շուշիում 1832–1833 թվականներին տպագրված երկու հրատարակությունների վերաբերյալ
(2023), Հատոր 2, # 2 , էջ 49-56

Գրիգորյան Մայա Հայ տպագիր ժառանգության հետքերով
(2023), Հատոր 2, # 2 , էջ 57-68

ԳՐԱՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆ

Տագէսեան Անդրանիկ Հայկազեան համալսարանի հրատարակչատունը
(2023), Հատոր 2, # 2 , էջ 69-78

ԽՆԿՈ ԱՊՈՐ ԱՆՎԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆԸ 90 ՏԱՐԵԿԱՆ Է

Տոնոյան Ռուզան Խնկո Ապոր անվան ազգային մանկական գրադարանի 90-ամյա ուղին
(2023), Հատոր 2, # 2 , էջ 79-87

Աճեմյան Նաիրա Մանկապատանեկան ընթերցանության խթանման գործում միջազգային համագործակցության դերակատարությունը
(2023), Հատոր 2, # 2 , էջ 88-99

Ավետիսյան Իսկուհի Կրթամշակութային ծրագրերը՝ որպես ընթերցանության խթանման միջոց
(2023), Հատոր 2, # 2 , էջ 100-111

Երեմյան Ելիզավետ Խնկո Ապոր անվան ազգային մանկական գրադարանի հրատարակությունները (1963-2023 թթ.)
(2023), Հատոր 2, # 2 , էջ 112-136

Հովսեփյան Մադլեն Հայկուշ Դադաշի Դանիելյան (1919–2005)
(2023), Հատոր 2, # 2 , էջ 137-139

ՀԱՎԵԼՎԱԾ

Զարգարյան Տիգրան (թարգմանիչ) ԻՖԼԱ-ի ուղեցույցները գրադարաններում հանրային ինտերնետ հասանելիության
(2023), Հատոր 2, # 2 , էջ 1-32